Ajankohtaista


09.01.2023

Kulttuuritalo Laikun kahvilaan haetaan uutta kahvilayrittäjää

PÄIVITETTY 3.2. Lisätty linkki vastauksiin kahvilakilpailutuksesta vastaanotettuihin kysymyksiin. Kaupunkikulttuuriyksikköön kuuluva Kulttuuritalo Laikku tarjoaa yleisölle kulttuuritapahtumia, näyttelyitä ja vuokrattavia tiloja eri toimijoiden tapahtumiin ja kokouksiin. Tarjouskilpailulla haetaan kulttuuritalon konseptiin sopivaa kahvilayrittäjää. Kahvila toimii tukipalveluna talon näyttely- ja tapahtumavieraille, Lastenkulttuurikeskus Rullan lapsiperheasiakkaille, kokousvieraille sekä tapahtumajärjestäjille.

Hankittava palvelu pitää sisällään kahvilan ja sen toimintojen aukipidon sovittuina aukioloaikoina, kokoustarjoilujen myymisen kokous- ja tapahtuma-asiakkaille, sekä toiminnan markkinoinnin. Palveluntuottaja osallistuu Kulttuuritalo Laikun yhteismarkkinointiin sekä kommunikoi säännöllisesti kaupunkikulttuuriyksikön kanssa sekä kehittää kahvilan toimintaa ja palveluja.

Tarjouspyyntöilmoitus on julkaistu laikku.fi-sivulla. Tarjous on toimitettava viimeistään 12. helmikuuta 2023 klo 23:59 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tampere.fi.

Mahdolliset hankintaa koskevat kysymykset on esitettävä 31.1.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteella irma.puttonen@tampere.fi. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Kulttuuritalo Laikun kahvila 2023”.

Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan laikku.fi-sivulla 3.2.2023 klo 16.00 mennessä.


Vastaukset kahvilakilpailutuksesta vastaanotettuihin kysymyksiin voi lukea täältä.
 

Kahvilan tiloihin on myös mahdollista tulla tutustumaan kahtena torstaina 19.1.2023 tai 26.1.2023 klo 14-15.30.