Airbakers: Facing the In-between

27.11.-19.12.2021 | 00:00-00:00 Järjestäjä: Airbakers (Tuuli Toivola, Ninni Wager)Sijainti: Studio

Kuvaus

Kurkotus välitilaan, sen yli ja ohi.

Välillämme on tila. Se kehittyy, muotoutuu, kasvaa ja kuroutuu.
Etääntyy ja kiristyy. Muuttaa jatkuvasti muotoaan. Se yhdistää meitä - ja erottaa.

Facing the In-between liikkuu todellisuuden eri kerroksissa ja yhdistää dokumentaarisuuden ylimaallisuutta hipoviin kokemuksiin. Hetket työskentelyprosessin keskeltä materialisoituvat kuviksi, tapahtumiksi ja tekemisiksi. Näyttelyssä ne saavat videoteoksen ja kirjan muodon. Teosten kautta rakentuu muuttuva olemisen ja toiminnan tila, jossa läpikäymme hallitun maailman ja tuntemattoman kohtaamisia sekä yksilön ja yhteisen suhdetta, osallisuutta ja etäisyyttä.

Yhteisiä rituaaleja ja koodeja toistaessamme kehitämme mikrokulttuureja. Esiin punoutuu ulkopuolisilta suljettuja todellisuuksia, jaettuja mutta yksityisiä vapaita tiloja. Ihmissuhteet muovautuvat osaksi meitä itseämme. Yhteys toisiin linkittää meidät osaksi suurempia konteksteja, ihmiskuntaa ja ympäröivää tilaa.

Jaetun yhteisen ja yhteyden kokemuksen rinnalla on kuitenkin jotain, jota kutsumme henkilökohtaiseksi: se osa todellisuutta, jossa jokainen on yksin. Yksilön erillisyyden kautta jokin toisen kokemuksessa tuntuu aina jäävän vieraaksi, ja taustalla häilyy outous. Teokset peilaavat tätä ykseyttä yhteyden eri tasoihin. Ne luotaavat yksityisyyden syvyyksiä ja ei-inhimillisten olentojen kohtaamisia aina kosmisiin yhteyden hetkiin asti. Tutkana tällä tutkimusmatkalla toimii ystävyys.

Näyttelyn teoksissa toistuu samaistuttava, jostain tutun tuntuinen lumoava kuvasto, joka vinksahtelee todellisuuksista toisiin. Emme ehkä koskaan voi ymmärtää aivan kaikkea, kokemus saa jäädä avoimeksi. Se jää ilmaan, vaanimaan meitä kuin taivaalla liitelevä kotka saalistaan.

Näyttelyssä esillä olevassa teoskokonaisuudessa työmetodit ja sisällön komponentit ovat olennaisia: eleet, elementit ja tunnelmat luovat allegorioita, jotka kuljettavat sisältöjä kuvasta toiseen.

Facing the In-between on saanut alkunsa, kun olemme lähettäneet vuoron perään kuvamateriaalia toisillemme ja jatkaneet näin kirjetaiteen (mail art) perinteitä. Tekeminen on muovautunut työskentelyn aikana uusiin erillään ja yhdessä tekemisen muotoihin. Olemme ajoittain kokoontuneet toteuttamaan jonkin prosessin luoman ajatuksen, aavistuksen tai tunnelman. Tämä kameralle dokumentoitu akti toimii eräänlaisena siirtymänä tai synnyttäjänä, joka vie eteenpäin uuden äärelle.

Teosta taustoittaa lähes 20 vuotta kestänyt ystävyys ja avoimelle prosessille perustuva, yli kymmenen vuoden yhteistyö. Työparimme toiminnan ytimessä on yhteistyöprosessi itsessään. Se on yhteisen tekemisen kautta muodostuva aineeton organismi, jonka kautta jäsennämme kokemaamme ja jaamme sitä eteenpäin.

Lähtökohtana työskentelylle toimii usein merkityksellinen tapahtuma, yhteinen kokemus, jonka sisältöä lähdemme purkamaan ja kehittämään. Työmetodimme perustuu pitkälti etsimiselle ja löytämiselle, tilanteiden luomiselle ja dokumentaarisuudelle. Samat ilmiöt muovaavat myös sisältöä, joka vaivihkaa kutoutuu omaksi mytologiakseen.

Projekteista muodostuu eri tekniikoin ja medioin luotuja monimediallisiakin teoskokonaisuuksia. Taiteen kautta luomme keinoja ja tiloja hierarkiattomalle yhteistoiminnalle, joka puolestaan luo puitteita dynaamiselle, vapaalle luovuudelle. Tämä synnyttää uutta visuaalista kerrontaa: ideoiden ja tunnetilojen intuitiivisia manifestaatioita.

Vapaa pääsy

Jaa:

Airbakers: Facing the In-between