Spektaakkeliakatemia

1.8.-23.08.2020 | 00:00-00:00 Järjestäjä: Kulttuuritalo LaikkuSijainti: Galleria

Kuvaus

Spektaakkeliakatemia

Jari Tammisen Häiriköt-päämaja-hankkeen nimissä järjestämä näyttely Spektaakkeliakatemia muodostuu taiteellisesta ja pedagogisesta osiosta, jotka nivoutuvat toisiinsa saumattomasti.

Näyttely puhuttelee laajasti nykyaikaisen kulutusyhteiskunnan asukkaita sekä yhteiskunnallisesta taiteesta kiinnostuneita. Pedagogisen sisällön avulla Spektaakkeliakatemia tavoittelee erityisesti yläkoulujen ja lukioiden oppilaita, heidän opettajiaan sekä nuorisotyöntekijöitä. Vastamainokset ovat vakiintuneet osaksi opetusta (mm. mediakasvatus, monilukutaito, äidinkieli, kuvataide, maantiede, yhteiskuntaoppi) ja näyttelyn vastamainokset ovat sellaisenaan siirrettävissä oppimateriaaliksi.

Vastamainoksia selitetään ja kontekstoidaan näyttelyssä myös tekstiartikkelein.
Näyttelyn taiteellinen osio tukeutuu Häiriköt-päämajan julkaisemiin vastamainoksiin, joita on nähty myös mm. Voima- sekä Ny Tid -lehdissä. Tammisen arkirealistista taidesuuntaa edustavaksi kuvailemista vastamainoksista tehdään suurikokoisia vedoksia kankaalle. Teosten avulla luodaan tila, jossa näyttelyn yleisö on mainoskuvaston ympäröimänä tavalla, joka symboloi mainosten kyllästämää yhteiskuntaamme ja herättää katsojan miettimään mainosten roolia julkisen tilan estetiikan rakentumisessa.

Mainosten muotokieltä hyödyntävien teosten avulla näyttely avaa keskustelun siitä, millaista yhteiskuntaa mainoksien avulla rakennetaan ja millaiseen kulutuskäyttäytymiseen kannustetaan. Usein mainoksiin suhtaudutaan lähinnä välinpitämättömästi tai ne koetaan merkitykseltään vähäisiksi. Kuitenkin mainokset ovat muodostuneet mm. yritysten ja poliittisten puolueiden ensisijaiseksi tavaksi viestiä kuluttajakansalaisten kanssa ja tämän takia niitä tulisi tarkastella kriittisen analyyttisesti aivan samoin kuin vaikka journalismia ja politiikkaakin.Vastamainosten lisäksi Spektaakkeliakatemia-näyttelyyn sisältyy myös veistoksia, videoita ja muita taideteoksia, jotka liittyvät suoraan näyttelyn teemaan.

Näyttelytila toimii näyttelyn esilläoloajan joustavasti myös opetustilana. Jari Tamminen järjestää tilaan yhteistyössä näyttelytilojen henkilökunnan, koulujen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa oppitunteja. Oppitunteihin sisältyy teoreettisemman opetuksen ohella myös hyvin konkreettinen työpaja, jossa kaikki osallistujat saavat askarrella omia korjattuja mainoksia/vastamainoksia. Työpajoissa tehdään myös mainoksien teksteihin perustuvia runoja.

Vastamainosten täyttämä galleria toimii erityisen inspiroivana opetustilana ja tätä konseptia on testattu ensimmäiset kerran Jari Tamminen Mikkelin taidemuseossa järjestämän Häiriköt-päämajamuseo-näyttelyn yhteydessä.
Oppitunnit käsittelevät vastamainosten muodon kautta medialukutaitoa, sekä teosten sisältöjen puolesta muun muassa (talous)maantiedettä, materiaalivirtoja globaaleissa tuotantoketjuissa, kulutuskulttuurin ympäristövaikutuksia, ihmisoikeuksia, politiikan retoriikkaa sekä erilaisia kansalaisvaikuttamisen luovia tapoja.

Työpajoista kiinnostuneita toivotaan jättävän yhteydenottopyyntö: kulttuuri@tampere.fi (otsikolla spektaakkeliakatemia)

Vapaa pääsy

Jaa:
Spektaakkeliakatemia