Marjo Hallila: Graafiset objektit ja abstraktit maalaukset

9.11.-01.12.2019 | 10:00-14:00 Järjestäjä: Tampereen kulttuuripalvelutSijainti: Galleria

Kuvaus

Näyttely sulkeutuu yleisöltä viimeisenä aukiolopäivänä su 1.12 poikkeuksellisesti jo klo 14.00.

Kulttuuritalo Laikun Galleriassa on esillä marraskuussa kuvataiteilija Marjo Hallilan graafisia objekteja ja abstrakteja maalauksia. Näyttely on keskisuomalaisen taiteilijan ensiesittäytyminen Tampereella. Hallila on työskennellyt kokeellisen grafiikan ja abstraktin maalauksen rinnakkaisten kehittämisprosessien parissa vuodesta 2017. Työskentelyn edetessä prosessit ovat lähentyneet ja maalausten ja graafisten objektien raja alkanut hämärtyä. Galleria Laikussa grafiikka ja maalaukset ovat esillä ensimmäistä kertaa yhtä aikaa – rinnakkaisina mutta edelleen itsenäisinä kokonaisuuksina.

Graafiset objektit ovat yksinkertaisia, abstrakteja elementtejä, joista on mahdollista luoda aina uudestaan erilaisia variaatioita ja tulkintoja. Graafisten objektien konsepti pohjautuu Intersections-hankkeeseen, jonka taiteilija on alun perin toteuttanut vuonna 2017. Prosessin lähtökohtana on ollut kaksiulotteisen grafiikan muuntaminen kolmiulotteiseen muotoon erilaisia graafisia elementtejä hyödyntäen. Päämääränä ei ole ollut konkreettisten grafiikan vedosten tekeminen vaan haastaa, koetella ja kehittää grafiikan ideaa, tuottamisprosessia sekä katsomisen ja kokemisen erilaisia tapoja. Teokset rikkovat perinteisiä grafiikan tekemisen ja esittämisen konventioita, vaikka rakentuvat nimenomaan mitä perinteisimmistä grafiikan materiaaleista ja tekniikoista. Työllään Hallila kommentoi taidegrafiikan käsitettä ja pyrkii laajentamaan nykytaidegrafiikan aluetta ja käsityksiä siitä. 

Hallilan abstrakteista maalauksista näyttelyssä on esillä valikoitu kokonaisuus, joita hän on työstänyt grafiikan prosessin rinnalla. Maalatessaan suurikokoisia teoksiaan Hallila ei suunnittele lopputulosta etukäteen vaan luottaa prosessiin ja intuitioon. Maalaukset syntyvät tekijän tunteiden, kokemusten ja vaikutteiden pohjalta, ja tiedostamattomasti niihin on tallentunut myös maalaushetken tunnetiloja ja havaintoja. Nämä vaikutteet taiteilija itsekin huomaa usein vasta jälkikäteen teoksen jo valmistuttua. Olennainen kysymys maalausprosessien taustalla on: Kun katsoo jotakin, mitä silloin näkee, ja kun näkee jotakin, mitä silloin tuntee? Tavoitteena Hallilalla on ollut luoda minimalistisista elementeistä muodostuvia emotionaalisesti vaikuttavia töitä, joissa nousee esiin abstraktin maalaustaiteen, paikan ja tilan, tunteiden ja vaikutelmien välisiä suhteita.

Tällä hetkellä Hallila työskentelee Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston apurahalla. Näyttelyä on tukenut Visuaalisen kulttuurin edistämissäätiö VISEK. Työskentelyprosessi jatkuu. Vuonna 2020 Hallila jatkaa yksityisnäyttelyihin Jyväskylään, Berliiniin ja Helsinkiin.

Marjo Hallila asuu ja työskentelee nykyisin Keski-Suomessa Sörkänmäellä. Vuodet 2013–2018 hän opiskeli ja työskenteli Varsovassa, Puolassa. Hallila valmistui taiteen maisteriksi Varsovan kuvataideakatemiasta pääaineenaan taidegrafiikka ja sivuaineenaan maalaustaide vuonna 2017. Aiemmin hän on suorittanut taiteen maisterin tutkinnon tekstiilisuunnittelusta Taideteollisessa korkeakoulussa vuonna 2005. Kuvataideakatemiasta valmistumisen jälkeen hänen grafiikkaansa ja julisteitaan on ollut mukana kansainvälisissä grafiikan ja julistetaiteen biennaaleissa ja triennaaleissa Japanissa, Puolassa, Kroatiassa ja Slovakiassa. Hallilan teoksia on kokoelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Vapaa pääsy

Jaa:
Marjo Hallila: Graafiset objektit ja abstraktit maalaukset