Pirkkalaiskirjailijat goes Pride & Suhina Kollektiivi

8.6.2022 | 18:00

Järjestäjä:
Sijainti: Laikunlava (Puutarhakatu 1)

Kuvaus

Tässä Puistokonsertissa yhdistyvät kirjallisuus ja kokeileva musiikki.

Pirkkalaiset ja kirjagram yhdistävät voimansa Laikunlavalla. Kuulemme kirjailijoiden Liliana Lennon ja Anni Kuu Nupposen ajatuksia sateenkaarikirjallisuudesta - niin omasta kuin yleisemminkin, kun aktiivinen kirjagrammaaja ja yksi #QueerLukuhaaste2022:n luojista Nea Lahtinen eli @siperiankirjat vetää kaksi pirkkalaiskirjailijan haastattelua.

Sateenkaarikirjallisuus on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kuvaavaa kirjallisuutta, ja sitä kirjoittavia on myös kirjailijayhdistyksen Pirkkalaiskirjailijat ry:n riveissä. #kirjagram on Instagramin suomenkielinen kirjallisuuden ympärille rakentunut yhteisö, jossa on monia sateenkaarikirjallisuuden suurkuluttajia.

Kulttuuriyhdistys Vastedes ry on myös sponsoroinut tapahtumaa. Tapahtuma on osa Manse Pridea.

Haastattelujen jälkeen nautitaan vielä musiikista. Suhina Kollektiivi on tamperelainen kokeilevia ääniteoksia toteuttava ryhmä. Tavoitteena on kokeilla, keksiä ja leikkiä erilaisilla elektronisilla ja akustisilla äänilähteillä, luoden yllätyksellisiä tunnelmia herkän maalailevasta ilmaisusta voimalliseen kakofoniaan. Perinteinen lava-asetelma pyritään rikkomaan, tuoden esiintyjät yleisön sekaan. Yleensä äänentoisto sijoitetaan tilan mukaan eri puolille salia, jolloin syntyy kokonaisvaltaisempi äänikenttä. Tuomme kesäiseen tunnelmaan sopivat, improvisointiin pohjautuvat, lempeänletkeän kutkuttavat puistojamit mukanamme.

Pirkkalaiskirjailijat goes Pride & Suhina Kollektiivi